Przemysł medyczny i biotechnologiczny

Produkcja bakteriobójczej folii chirurgicznej

Pomieszczenia o klasie czystości B, C, D

Kompleksowe wykonanie pomieszczeń czystych wraz z instalacjami precyzyjnej obróbki powietrza dla produkcji bakteriobójczej folii chirurgicznej

Realizacje referencyjne BART: Generalne wykonawstwo w zakresie produkcyjnych i magazynowych pomieszczeń czystych, clean room, wentylacja i klimatyzacja precyzyjna

Branża przemysłu: branża medyczna, ochrony zdrowia, opakowania chirurgiczne, produkcja wyrobów medycznych

Proces produkcyjny: Produkcja bakteriobójczej folii chirurgicznej

Rozwiązania / typ aplikacji: Pomieszczenia o podwyższonych wymaganiach higienicznych, instalacje wentylacji i klimatyzacji precyzyjnej w obiekcie produkcyjnym i magazynowym

Klasa pomieszczeń czystych: Pomieszczenia o klasie czystości B, C, D z zachowanie norm GMP

Informacje dodatkowe: 

Zakres prac obejmował wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego w zakresie wszystkich branży w obszarze pomieszczeń czystych wraz z pracami budowlanymi, instalacyjnymi i elektrycznymi oraz kompleksowe wykonanie pomieszczeń czystych w pomieszczeniach produkcyjnych, socjalnych i innych.

Zakres prac / Services

Szczegółowy zakres prac w obszarze pomieszczeń czystych:

  • Projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wszystkich branż w obszarze pomieszczeń czystych wraz z dobudówką maszynowni;
  • Roboty branży budowlanej, instalacyjnej i elektrycznej;
  • Kompleksowe wykonanie pomieszczeń czystych;
  • Kompleksowe wykonanie pozostałych pomieszczeń produkcyjnych wraz z zapleczem socjalnym w ramach przebudowy istniejącego budynku.

WIĘCEJ INFORMACJI/ Details

Branża: Biomedyczna

Klient/Client

Producent wyrobów medycznych, producent folii chirurgicznej.

Rola / Role
Generalny wykonawca Pomieszczeń Czystych, wykonawca instalacji, biuro projektowe. 

Zastosowane rozwiązania  zapewniają bezwzględną czystość i higienę prowadzenia procesu, jak i wysoką jakość produktów końcowych.

Ready to start a project?
KONTAKT / Contacts

Masz pytanie, napisz do nas
/ FOR ANY INQUIRIES PLEASE EMAIL

info@pomieszczeniaczyste.pl

Formularz kontaktowy / Contact form
Opis

Podobne prace

Pomieszczenia czyste przy produkcji radiofarmaceutyków

Wentylacja pomieszczeń, w których występuje promieniowanie
cleanroom instalacje peryferyjne

Maszynownia obsługująca instalację wentylacji precyzyjnej dla banku komórek macierzystych

Magazynowanie materiału biologicznego, laboratoria
Instalacja odciągania gazów i oparów wybuchowych

Instalacja odciągania gazów i oparów wybuchowych w obiekcie o wysokich wymogach higienicznych

Przemysł tworzywowy, przemysł elektroniczny