CLEANROOM Baza wiedzy dotycząca pomieszczeń typu clean room

Baza wiedzy!

Informacje dotyczące klasyfikacji pomieszczeń czystych, wymagań technicznych i higienicznych, metod walidacji...

cleanroom

Norma międzynarodowa EN ISO 14644-1:1999 definiuje klasyfikację czystości pyłowej powietrza w pomieszczeniach i strefach czystych. Dotyczy więc klasyfikacji czystości powietrza w pomieszczeniach czystych oraz w związanych z nimi środowiskach kontrolowanych pod względem maksymalnego dopuszczalnego stężenia pyłów o wymiarach w zakresie od 0,1 do 5 pm, Obejmuje klasy główne EN ISO w zakresie od 1 do 9 oraz klasy pośrednie, od 1,1 do 8,9.

Czytaj dalej

cleanroom produkcja elektroniki

Przy wytwarzaniu sterylnych produktów leczniczych wyróżnia się cztery klasy czystości powietrza: A, B, C i D. Klasa A obowiązuje w wydzielonej strefie, w której są wykonywane czynności największego ryzyka, np.: w strefie napełniania, w strefie zamykania korkami, w strefie, gdzie są wykonywane aseptyczne połączenia, oraz w miejscach, gdzie znajdują się otwarte ampułki i fiolki. Klasa B przy produkcji aseptycznej i napełnianiu obowiązuje w strefie stanowiącej środowisko dla klasy A, natomiast klasa C i D obowiązuje w pomieszczeniach czystych, w których przeprowadza się mniej krytyczne etapy wytwarzania produktów sterylnych.

Czytaj dalej

Zabezpieczanie pomieszczeń sterylnych systemami kaskady ciśnień Aby zapobiec mieszaniu się powietrza i przedostawaniu się zanieczyszczonego powietrza do pomieszczeń sterylnych lub pomieszczeń pomocniczych, stosowane są systemy kaskady różnicy ciśnień. Pomieszczenia czyste są kwalifikowane w zależności od wymaganej jakości powietrza, a różnica…

Czytaj dalej

Wentylacja i klimatyzacja precyzyjna pomieszczeń czystych Proces produkcji wyrobów leczniczych odbywa się na wielu etapach w stabilnym środowisku dzięki wykorzystaniu systemów pomieszczeń czystych. Kontroli podlega wtedy m.in. temperatura, wilgotność, nadciśnienie w pomieszczeniach, ilości cząstek o wielkościach mierzonych w mikrometrach, antystatyczność…

Czytaj dalej

Modernizacje instalacji i renowacja urządzeń zwiększa bezpieczeństwo Odpowiednia konserwacja urządzeń i instalacji jest istotą kontroli bezpieczeństwa. Natomiast okresowa modernizacja rozwiązań produkcyjnych, jak i towarzyszących im rozwiązań z zakresu precyzyjnych systemów cyrkulacji powietrza HVAC) ma wiele dodatkowych korzyści: zredukowany czas przestojów,…

Czytaj dalej

Centralne systemy usuwania pyłów i odkurzania niezbędne dla bezpieczeństwa produkcji farmaceutycznej.

Czytaj dalej

Opracowanie koncepcji, projektowanie oraz kompletna instalacja pomieszczeń czystych – pomieszczeń o podwyższonych wymaganiach higienicznych Szczególną uwagę należy zwrócić na wytwórnie produktów leczniczych stosujące substancje czynne o silnym działaniu farmakologicznym, toksycznym czy uczulającym. Przy realizacji inwestycji o takim ryzyku niezbędna jest…

Czytaj dalej

Rozwiązania dla branży farmaceutycznej: Zapobieganie kontaminacji leków Sprawne instalacje z zakresu HVAC – ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji – zapobiegają kontaminacji wyrobów leczniczych Dla firm farmaceutycznych bardzo ważną i uregulowaną prawnie kwestią jest przeciwdziałanie zanieczyszczeniu produktów leczniczych w miejscach ich wytwarzania. Długą…

Czytaj dalej

DYREKTYWA KOMISJI (UE) 2017/1572 z dnia 15 września 2017 r. uzupełniająca dyrektywę 2001/83/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zasad i wytycznych dobrej praktyki wytwarzania produktów leczniczych stosowanych u ludzi TREŚĆ DOKUMENTU DO POBRANIA

Dyrektywa Komisji z dnia 23 lipca 1991 r. ustanawiająca zasady i wytyczne dobrej praktyki wytwarzania weterynaryjnych produktów leczniczych (91/412/EWG) TREŚĆ DYREKTYWY DO POBRANIA Zakres i Wybrane definicje: Artykuł 1 Zakres Artykuł 1 Niniejsza dyrektywa ustanawia zasady i wytyczne dobrej praktyki…

Czytaj dalej

Dyrektywa Komisji 2003/94/WE z dnia 8 października 2003 r. ustanawiająca zasady i wytyczne dobrej praktyki wytwarzania w odniesieniu do produktów leczniczych stosowanych u ludzi oraz produktów leczniczych stosowanych u ludzi, znajdujących się w fazie badań TREŚĆ DYREKTYWY DO POBRANIA Zakres…

Czytaj dalej

Centralne systemy usuwania pyłów i odkurzania niezbędne dla bezpieczeństwa produkcji farmaceutycznej.

Czytaj dalej

Kaskada różnic ciśnień podstawą funkcjonowania pomieszczeń czystych typu clean room Rozwiązanie w postaci kaskady różnic ciśnień zapewnia prawidłowe funkcjonowanie kompleksu pomieszczeń czystych. Zapobiega mieszaniu się powietrza pomiędzy różnie sklasyfikowanymi pomieszczeniami czystymi. Kaskadę ciśnień utrzymuje się w celu zminimalizowania ryzyka skażenia…

Czytaj dalej

Centralne systemy usuwania pyłów i odkurzania niezbędne dla bezpieczeństwa produkcji farmaceutycznej.

Czytaj dalej

POBIERZ NASZE PUBLIKACJE

Prezentacja: Referencyjne realizacje CLEANROOM

Oferta rozwiązań w zakresie pomieszczeń czystych​

Ostatnie CLEANROOM realizacje

Sprawdź nasze referencje, zrealizowane instalacje dla pomieszczeń czystych, sterylnych stref clean room.

Pomieszczenia czyste przy produkcji radiofarmaceutyków

Wentylacja pomieszczeń, w których występuje promieniowanie
cleanroom instalacje peryferyjne

Maszynownia obsługująca instalację wentylacji precyzyjnej dla banku komórek macierzystych

Magazynowanie materiału biologicznego, laboratoria
cleanroom do produkcji wyrobow medycznych

Produkcja bakteriobójczej folii chirurgicznej

Przemysł medyczny i biotechnologiczny

KONTAKT

Masz pytanie, napisz do nas

info (at) pomieszczeniaczyste.pl


Formularz kontaktowy
Opis