POBIERZ NASZE PUBLIKACJE

Oferta usług i rozwiązań w zakresie pomieszczeń czystych​ CLEANAir i CLEANRoom Engineering

Bt Cleanroom katalog 1

Prezentacja: Referencyjne realizacje CLEANAIR i CLEANROOM

CLEANROOM Baza wiedzy dotycząca pomieszczeń typu clean room

Baza wiedzy!

Informacje dotyczące klasyfikacji pomieszczeń czystych, wymagań technicznych i higienicznych, metod walidacji...

Cleanroom strefy kontrolowane
Baza wiedzy

Co to jest Cleanroom

Clean room – wszystko, co chciałbyś wiedzieć o strefach kontrolowanych.   Autor: mgr biotechnologii, mgr chemii Patrycja Sitek, Dyrektor CR Konsulting.  Pomieszczenia kontrolowane to szczególny rodzaj laboratorium. Każdy parametr podlega tu kontroli oraz nadzorowi. Żaden ruch nie jest przypadkowy, a pracę człowieka kontrolują systemy komputerowe

Czytaj dalej »
News

ZAPROSZENIE: BT Cleanroom Engineering i BART zapraszają na targi dostawców dla przemysłu farmaceutycznego PCI DAYS 2023

W ramach targów PCI Days firma BART wraz z marką BT Cleanroom Engineering zaprezentuje swoje doświadczenia w modernizacjach i tworzeniu nowych przestrzeni produkcyjnych klasy Cleanroom. „Energia czystego powietrza” to temat naszego wystąpienia w strefie inspiracji branży farmaceutycznej. Chcesz dowiedzieć się więcej – zapraszamy. Spotkanie wyznaczone w warszawskim EXPO XXI na godzinę 12:50 w środę, 21 czerwca!

Dowiedz się więcej

Czytaj dalej »
News

BART ZAPRASZA: Bart i BT Cleanroom Engineering zapraszają na Międzynarodowe Forum Czystości Technicznej – 19-20 Maja w Arena Gliwice

Specjaliści z branży produkcyjnej, w szczególności z branży automotive, spotkają się z dostawcami maszyn, usług i technologii, które służą zapewnieniu czystości technicznej zgodnie z wymaganiami norm VDA 19 i ISO 16232 w procesie produkcji i montażu. BART Sp. z o.o. będzie częścią tego wydarzenia.

Dowiedz się więcej

Czytaj dalej »
Bart i Instalfilter razem dla przemyslu
News

BART NEWS: Bart i Instal-Filter łączą siły!

BART NEWS: Bart Sp. z o.o. i Instal-Filter S.A. połączyły siły! BART Sp. z o.o. objęła większościowy (60,1%) pakiet akcji spółki INSTAL-FILTER S.A. Celem transakcji, w efekcie której powstaje podmiot o łącznych obrotach rocznych przekraczających 150 mln PLN, jest konsolidacja branży instalacji przemysłowego oczyszczania powietrza

Czytaj dalej »
Cleanroom strefy kontrolowane
Baza wiedzy

BAZA WIEDZY: Clean room – wszystko, co chciałbyś wiedzieć o strefach kontrolowanych.

Clean room – wszystko, co chciałbyś wiedzieć o strefach kontrolowanych.   Autor: mgr biotechnologii, mgr chemii Patrycja Sitek, Dyrektor CR Konsulting.  Pomieszczenia kontrolowane to szczególny rodzaj laboratorium. Każdy parametr podlega tu kontroli oraz nadzorowi. Żaden ruch nie jest przypadkowy, a pracę człowieka kontrolują systemy komputerowe

Czytaj dalej »
pracownia leku jałowego
Baza wiedzy

BAZA WIEDZY: Projekt i budowa pracowni leku jałowego – gdzie zaczyna się rola farmaceuty

Projekt i budowa pracowni leku jałowego – gdzie zaczyna się rola farmaceuty?   Autor: mgr biotechnologii, mgr chemii Patrycja Sitek, Dyrektor CR Konsulting.  Pracownie leku jałowego apteki szpitalnej podlegają coraz surowszym przepisom i wymaganiom.W związku z ukazaniem się nowych wytycznych Farmakopei XI, a także rosnącymi wymaganiami

Czytaj dalej »
Baza wiedzy

BAZA WIEDZY: Projekt i budowa pracowni leku jałowego – wybór wykonawcy, materiały i wyposażenie

Projekt i budowa pracowni leku jałowego – wybór wykonawcy, materiały i wyposażenie.    Autor: mgr biotechnologii, mgr chemii Patrycja Sitek, Dyrektor CR Konsulting.    Projektowanie pracowni leku jałowego jest procesem wieloetapowym, który wymaga znajomości zarówno prawa budowlanego, jak i branżowych wytycznych. W poprzednim artykule poruszyliśmy

Czytaj dalej »
cleanroom środowiska kontrolowane
Baza wiedzy

BAZA WIEDZY: Clean room – środowiska kontrolowane

Clean room – środowisko kontrolowane. Autor: mgr biotechnologii, mgr chemii Patrycja Sitek, Dyrektor CR Konsulting.  Pomieszczenia kontrolowane, strefy czyste, clean room – wiele określeń, jedno znaczenie, jeden wspólny punkt – powietrze. Jego jakość ściśle determinuje powtarzalność produkcji, niezależnie od tego, czy jest to przemysł farmaceutyczny,

Czytaj dalej »
cleanroom
Baza wiedzy

BAZA WIEDZY: Klasyfikacja czystości powietrza w pomieszczeniach czystych wg normy EN ISO

Norma międzynarodowa EN ISO 14644-1:1999 definiuje klasyfikację czystości pyłowej powietrza w pomieszczeniach i strefach czystych. Dotyczy więc klasyfikacji czystości powietrza w pomieszczeniach czystych oraz w związanych z nimi środowiskach kontrolowanych pod względem maksymalnego dopuszczalnego stężenia pyłów o wymiarach w zakresie od 0,1 do 5 pm, Obejmuje klasy główne EN ISO w zakresie od 1 do 9 oraz klasy pośrednie, od 1,1 do 8,9.

Dowiedz się więcej

Czytaj dalej »
cleanroom produkcja elektroniki
Baza wiedzy

BAZA WIEDZY: Klasy czystości powietrza A, B, C, D wg GMP

Przy wytwarzaniu sterylnych produktów leczniczych wyróżnia się cztery klasy czystości powietrza: A, B, C i D. Klasa A obowiązuje w wydzielonej strefie, w której są wykonywane czynności największego ryzyka, np.: w strefie napełniania, w strefie zamykania korkami, w strefie, gdzie są wykonywane aseptyczne połączenia, oraz w miejscach, gdzie znajdują się otwarte ampułki i fiolki. Klasa B przy produkcji aseptycznej i napełnianiu obowiązuje w strefie stanowiącej środowisko dla klasy A, natomiast klasa C i D obowiązuje w pomieszczeniach czystych, w których przeprowadza się mniej krytyczne etapy wytwarzania produktów sterylnych.

Dowiedz się więcej

Czytaj dalej »
Baza wiedzy

BAZA WIEDZY: Zabezpieczanie pomieszczeń sterylnych systemami kaskady ciśnień

Zabezpieczanie pomieszczeń sterylnych systemami kaskady ciśnień Aby zapobiec mieszaniu się powietrza i przedostawaniu się zanieczyszczonego powietrza do pomieszczeń sterylnych lub pomieszczeń pomocniczych, stosowane są systemy kaskady różnicy ciśnień. Pomieszczenia czyste są kwalifikowane w zależności od wymaganej jakości powietrza, a różnica ciśnień pomiędzy pomieszczeniem o wyższej

Czytaj dalej »
Baza wiedzy

BAZA WIEDZY: Wentylacja i klimatyzacja precyzyjna pomieszczeń czystych

Wentylacja i klimatyzacja precyzyjna pomieszczeń czystych Proces wytwarzania produktów leczniczych odbywa się na wielu etapach w stabilnym środowisku dzięki wykorzystaniu systemów pomieszczeń czystych. Kontroli podlega wtedy m.in. temperatura, wilgotność, nadciśnienie w pomieszczeniach, ilości cząstek o wielkościach mierzonych w mikrometrach, antystatyczność czy czystość mikrobiologiczna. Stworzenie odpowiednich

Czytaj dalej »
Baza wiedzy

BAZA WIEDZY: Modernizacje instalacji i renowacja urządzeń zwiększa bezpieczeństwo

Modernizacje instalacji i renowacja urządzeń zwiększa bezpieczeństwo Odpowiednia konserwacja urządzeń i instalacji jest istotą kontroli bezpieczeństwa. Natomiast okresowa modernizacja rozwiązań produkcyjnych, jak i towarzyszących im rozwiązań z zakresu precyzyjnych systemów cyrkulacji powietrza HVAC) ma wiele dodatkowych korzyści: zredukowany czas przestojów, niższe koszty konserwacji i części

Czytaj dalej »
Baza wiedzy

BAZA WIEDZY: Opracowanie koncepcji, projektowanie oraz kompletna instalacja pomieszczeń czystych – pomieszczeń o podwyższonych wymaganiach higienicznych

Opracowanie koncepcji, projektowanie oraz kompletna instalacja pomieszczeń czystych – pomieszczeń o podwyższonych wymaganiach higienicznych Szczególną uwagę należy zwrócić na wytwórnie produktów leczniczych stosujące substancje czynne o silnym działaniu farmakologicznym, toksycznym czy uczulającym. Przy realizacji inwestycji o takim ryzyku niezbędna jest bliska współpraca projektantów systemów cyrkulacji

Czytaj dalej »
Baza wiedzy

BAZA WIEDZY: Zapobieganie kontaminacji leków

Rozwiązania dla branży farmaceutycznej: Zapobieganie kontaminacji leków Sprawne instalacje z zakresu HVAC – ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji – zapobiegają kontaminacji produktów leczniczych Dla firm farmaceutycznych bardzo ważną i uregulowaną prawnie kwestią jest przeciwdziałanie zanieczyszczeniu produktów leczniczych w miejscach ich wytwarzania. Długą listę zabezpieczeń można znaleźć w

Czytaj dalej »
Baza wiedzy

AKTY PRAWNE: Dyrektywa Komisji z dnia 23 lipca 1991 r. (91/412/EWG) – zasady i wytyczne dobrej praktyki wytwarzania weterynaryjnych produktów leczniczych

Dyrektywa Komisji z dnia 23 lipca 1991 r. ustanawiająca zasady i wytyczne dobrej praktyki wytwarzania weterynaryjnych produktów leczniczych (91/412/EWG) TREŚĆ DYREKTYWY DO POBRANIA Zakres i Wybrane definicje: Artykuł 1 Zakres Artykuł 1 Niniejsza dyrektywa ustanawia zasady i wytyczne dobrej praktyki wytwarzania weterynaryjnych produktów leczniczych, których

Czytaj dalej »
systemy hvac w cleanroom
Baza wiedzy

BAZA WIEDZY: Laboratorium clean room – projekt, budowa i uruchomienie

Od projektu do realizacji – wymagania projektowe i budowlane dla laboratoriów clean room.  Autor: mgr biotechnologii, mgr chemii Patrycja Sitek, Dyrektor CR Konsulting.  Projektowanie i budowa pomieszczeń clean room pozornie nie różnią się niczym od tworzenia tradycyjnych laboratoriów badawczych. Wszystko zaczyna się od projektu, który

Czytaj dalej »
Baza wiedzy

AKTY PRAWNE: Dyrektywa Komisji 2003/94/WE z dnia 8 października 2003 r. -zasady i wytyczne dobrej praktyki wytwarzania w odniesieniu do produktów leczniczych

Dyrektywa Komisji 2003/94/WE z dnia 8 października 2003 r. ustanawiająca zasady i wytyczne dobrej praktyki wytwarzania w odniesieniu do produktów leczniczych stosowanych u ludzi oraz produktów leczniczych stosowanych u ludzi, znajdujących się w fazie badań TREŚĆ DYREKTYWY DO POBRANIA Zakres i Wybrane definicje: Artykuł 1

Czytaj dalej »
monitoring cząstek w cleanroom
Baza wiedzy

BAZA WIEDZY: Clean room – Monitoring cząstek i jego znaczenie w prawidłowym funkcjonowaniu pomieszczeń clean room

Clean room – Monitoring cząstek i jego znaczenie w prawidłowym funkcjonowaniu pomieszczeń clean room.   Autor: mgr biotechnologii, mgr chemii Patrycja Sitek, Dyrektor CR Konsulting.  Pomieszczenia czyste wymagają stałego nadzoru i kontroli ilości cząstek w powietrzu. Właściwa częstotliwość monitoringu, dobór odpowiedniego sprzętu oraz ilość i

Czytaj dalej »
czlowiek zagrozeniem kontaminacji w cleanroom
Baza wiedzy

BAZA WIEDZY: Człowiek w clean room – zagrożenie dla strefy kontrolowanej

Człowiek w clean room – czy jest zagrożeniem dla strefy kontrolowanej? Autor: mgr biotechnologii, mgr chemii Patrycja Sitek, Dyrektor CR Konsulting Przebywanie człowieka w pomieszczeniach clean room jest poważnym czynnikiem zwiększającym ryzyko kontaminacji mikrobiologicznej oraz zanieczyszczenia pyłowego pomieszczeń. Jednak wdrożenie odpowiednich procedur oraz ich przestrzeganie

Czytaj dalej »
Cleanroom w laboratorium
Baza wiedzy

BAZA WIEDZY: Clean room w laboratorium

Laboratoria clean room. Historia. Wymagania.    Autor: mgr biotechnologii, mgr chemii Patrycja Sitek, Dyrektor CR Konsulting.  Strefy clean room to laboratoria o szczególnych i wyśrubowanych wymaganiach w stosunku do osób w nich pracujących, ale także do warunków, jakie muszą zostać spełnione, aby można je było

Czytaj dalej »
Oferta

CLEANROOM – PRACE MONTAŻOWE, ROZRUCH, REGULACJA I SERWIS

Nasze wysoko wykwalifikowane ekipy montażowe, wyposażone w sprzęt i środki transportu wykonują prace instalacyjne, elektryczne, automatykę, ale również prace ziemne i fundamentowe, konstrukcyjne i mechaniczne. Każda z instalacji przed końcowym odbiorem i przekazaniem do użytkowania jest regulowana oraz mierzone są wszystkie parametry jej pracy. Wyniki

Czytaj dalej »
Oferta

CLEAN ROOM SYSTEMY AUTOMATYKI, NADZORU I ARCHIWIZACJI DANYCH

Nasze instalacje są zarządzane przez rozwinięte systemy BMS i RMS. Oparte są na sterownikach swobodnie programowalnych, wyposażonych w panele operatorskie. Nasze oprogramowanie pozwala na wizualizację parametrów, zbieranie danych i ich rejestrowanie oraz sygnalizację błędów. Systemy mogą być zarządzane zdalnie dzięki zastosowanym systemom komunikacji opartych na

Czytaj dalej »
Baza wiedzy

CLEANROOM KASKADA CIŚNIEŃ

Kaskada różnic ciśnień podstawą funkcjonowania pomieszczeń czystych typu clean room Rozwiązanie w postaci kaskady różnic ciśnień zapewnia prawidłowe funkcjonowanie kompleksu pomieszczeń czystych. Zapobiega mieszaniu się powietrza pomiędzy różnie sklasyfikowanymi pomieszczeniami czystymi. Kaskadę ciśnień utrzymuje się w celu zminimalizowania ryzyka skażenia krzyżowego przy produkcji wyrobów farmaceutycznych.

Czytaj dalej »
Oferta

CLEAN ROOM SYSTEM ZABUDOWY ŚCIANEK

Oferujemy kompleksową realizację w zakresie systemów zabudowy ścianek do pomieszczeń czystych. W ramach tego zakresu oferujemy projektowanie, dostawę i montaż systemu zabudowy opartego na ściankach czołowych producentów europejskich. W efekcie tych prac przekazujemy naszym Klientom pomieszczenia, które następnie są walidowane pod kątem spełnienia wymogów GMP.

Czytaj dalej »
Oferta

CLEANROOM | KLIMATYZACJA PRECYZYJNA

Zaprojektowaliśmy oraz wykonaliśmy szereg instalacji wentylacji i klimatyzacji, również klimatyzacji precyzyjnej ze szczególnym nastawieniem na optymalizację techniczno-ekonomiczną dla szeregu naszych klientów z branży przemysłowej oraz dla różnego rodzaju laboratoriów, pomieszczeń o podwyższonych wymogach higienicznych tzw. pomieszczeń czystych.

Czytaj dalej »
Oferta

CLEANROOM | OPRACOWANIE KONCEPCJI I PROJEKTOWANIE

Firma Bart Sp. z o. o. posiada wysoko wykwalifikowany i doświadczony zespół inżynierów, który podejmuje się opracowania nawet najbardziej skomplikowanych projektów instalacyjnych. Bazując na własnych doświadczeniach oraz ciągle podnoszonych kwalifikacjach, opracowujemy koncepcje, a później projekty szerokiej gamy instalacji wraz z towarzyszącymi temu projektami budowalno-konstrukcyjnymi. Zakres

Czytaj dalej »

POBIERZ NASZE PUBLIKACJE

Oferta usług i rozwiązań w zakresie pomieszczeń czystych​ CLEANAir i CLEANRoom Engineering

Prezentacja: Referencyjne realizacje CLEANAIR i CLEANROOM

Ostatnie CLEANROOM realizacje

Sprawdź nasze referencje, zrealizowane instalacje dla pomieszczeń czystych, sterylnych stref clean room.


KONTAKT

Masz pytanie, napisz do nas

info (at) btcleanroom.pl


Formularz kontaktowy
Opis