CLEANROOM Realizacje : Pomieszczenia Czyste

cleanroom instalacje peryferyjne

Instalacja wentylacji precyzyjnej dla banku komórek macierzystych

Magazynowanie materiału biologicznego, laboratoria
Instalacja odciągania gazów i oparów wybuchowych

Instalacja odciągania gazów i oparów wybuchowych w obiekcie o wysokich wymogach higienicznych

Przemysł tworzywowy, przemysł elektroniczny
cleanroom w produkcji rtv

Pomieszczenia czyste dla produkcji folii optycznych do monitorów LCD

Przemysł tworzywowy, przemysł elektroniczny

Zespół pomieszczeń czystych dla producenta wyrobów z tworzyw sztucznych dla przemysłu elektronicznego

Przemysł tworzywowy, przemysł elektroniczny
cleanroom do produkcji wyrobow medycznych

Produkcja bakteriobójczej folii chirurgicznej

Przemysł medyczny i biotechnologiczny
pomieszczenia czyste klasy d

Modernizacja instalacji na wydziale produkcji form suchych o klasie czystości pomieszczeń D

Branża farmaceutyczna

Instalacje wewnętrzne zespołu pomieszczeń czystych klasy ISO 5, ISO 7, ISO 8

Branża naukowo-badawcza, laboratoryjna

Instalacje wewnętrzne w zespole pomieszczeń laboratoryjnych w branży motoryzacyjnej

Branża motoryzacyjna
8/8