Klimatyzacja Precyzyjna i inne Instalacje HVAC

dla pomieszczeń typu Cleanroom

Klimatyzacja precyzyjna zapewnia pomieszczeniom stałe, ściśle dookreślone parametry środowiska wewnętrznego

Sterylność i higiena produkcji, czyste i zdrowe środowisko pracy!

Instalacje klimatyzacji precyzyjnej i inne instalacje HVAC dla pomieszczeń cleanroom

Instalacje klimatyzacji precyzyjnej przeznaczone dla laboratoriów, stref czystych i pomieszczeń o podwyższonych wymogach higienicznych clean room umożliwiają regulację parametrów powietrza, regulację nawiewów, wywiewów i kaskady ciśnień pomiędzy poszczególnymi pomieszczeniami.

Zaprojektowaliśmy oraz wykonaliśmy szereg instalacji klimatyzacji precyzyjnej ze szczególnym nastawieniem na optymalizację techniczno-ekonomiczną dla wielu naszych klientów z branży farmaceutycznej, medycznej, spożywczej, elektronicznej, naukowo-badawczej, laboratoryjnej. Właściwy dobór technologii dedykowanych pomieszczeniom clean room zapobiega przepływowi pyłów, gazów, oparów pomiędzy strefami, pozwala uniknąć zakażeń krzyżowych, pomaga zachować odpowiednie warunki do przechowywania, obróbki i transportu surowców, produktów, materiałów.

Klimatyzacja, klimatyzacja technologiczna, klimatyzacja przemysłowa

Klimatyzacja to wentylacja pomieszczenia zapewniająca środowisku powietrznemu pomieszczenia określone właściwości i parametry:

 • czystość,
 • temperaturę
 • wilgotność względną przez uzdatnianie i rozdział powietrza,

odpowiednio do przeznaczenia i sposobu wykorzystania pomieszczenia w każdych warunkach klimatycznych.

Proces klimatyzacji technologicznej polega na zapewnieniu w pomieszczeniu określonych parametrów i właściwości pożądanych ze względów higienicznych i ze względu na wartości parametrów wymaganych przez technologię produkcji.

Wentylacja i klimatyzacja powinny zapewniać odpowiednią jakość środowiska wewnętrznego, w tym:

 • wielkość wymiany powietrza
 • czystość
 • temperaturę
 • wilgotność względną
 • prędkość ruchu w pomieszczeniu,

przy zachowaniu przepisów odrębnych i wymagań Polskich Norm dotyczących wentylacji, a także warunków bezpieczeństwa pożarowego i wymagań akustycznych.

Klimatyzacja to proces, w którym powietrze poddaje się obróbce, zabiegom technicznym, które mają zapewnić jego określone parametry (temperaturę i wilgotność).

Gdy konieczność klimatyzowania pomieszczeń jest podyktowana wymaganiami technologicznymi (np. procesów produkcyjnych), mówimy o tzw. klimatyzacji przemysłowej.

Klimatyzacja pomieszczeń czystych, klimatyzacja precyzyjna

Szczególnym rodzajem klimatyzacji przemysłowej jest klimatyzacja pomieszczeń czystych, czyli takich, w których wyjątkowo zaostrzono wymagania, odnośnie czystości powietrza. Taki rygor spotykamy między innymi w pomieszczeniach produkcyjnych i wspierających w zakładach przemysłu farmaceutycznego, spożywczego, ale także w salach operacyjnych szpitali, czy laboratoriach. Rozwiązania stosowane w takich instalacjach zapewniają bardzo wysoką skuteczność filtracji zanieczyszczeń i zachowanie sterylnych warunków.

W jeszcze innych warunkach stosuje się klimatyzację precyzyjną, zapewniającą utrzymanie założonych parametrów powietrza z bardzo dużą dokładnością, wymaganą przez pracujące w tych pomieszczeniach urządzenia, bardzo wrażliwe na jakiekolwiek zmiany otoczenia. Rozwiązania takie stosuje się – oprócz w wymienionych już branżach – także w serwerowniach lub centralach telefonicznych.

System klimatyzacji precyzyjnej ma za zadanie utrzymywać zadane parametry powietrza, w tym  temperatury i wilgotności, wymagane przez czułe pod tym względem urządzenia. 

Za utrzymanie tych parametrów odpowiadają jednocześnie zintegrowane systemy instalacji elektrycznych, systemy automatyki przemysłowej.

Podział systemów klimatyzacji

Podział systemów klimatyzacji ze względu na cel klimatyzowania obiektu:

 • klimatyzacja komfortu,
 • klimatyzacja przemysłowa,
 • klimatyzacja technologiczna (pomieszczeń czystych, precyzyjna).

Ograniczenia dla instalacji klimatyzacji i wentylacji w pomieszczeniach czystych

Zadaniem klimatyzacji przemysłowej jest zapewnienie wymaganych w procesie technologicznym warunków środowiskowych.

Dla pracy urządzeń klimatyzacyjnych niezbędne jest powietrze zewnętrzne. Jest ono wprowadzane do instalacji w całości, lub mieszane z powietrzem usuwanym z pomieszczenia.

Recyrkulacja powietrza jest zabroniona, gdy powietrze w pomieszczeniu może zawierać bakterie i wirusy chorobotwórcze, substancje o specyficznym zapachu, substancje łatwopalne i wybuchowe.

Reklama

Inne Technologie i Rozwiązania dla CLEANROOM

Rozwiązania dla branży farmaceutycznej, spożywczej, biotechnologicznej, elektronicznej, laboratoryjnej.

CLEANInstalacje wentylacji precyzyjnej i HVACR

CLEANOdciągi Technologiczne
i Odciągi stanowiskowe

CLEANSystemy Centralnego Odkurzania

CLEANZabudowa Higieniczna


CLEANAutomatyka Przemysłowa


CLEANInstalacje peryferyjne


Usługi i Inżyniering dla CLEANROOM

KONTAKT

Masz pytanie, zadzwoń, napisz

02-988 Warszawa, 

ul. Jara 5D/7
tel. +48 696 001 754
info (at) BTCleanroom.pl


BĄDŻ NA BIEŻĄCO

Chcesz dowiedzieć się więcej, zaprenumeruj nasz newsletter

Formularz kontaktowy

Masz pytanie, napisz do nas

Opis