Pomieszczenia czyste przy produkcji radiofarmaceutyków

Wentylacja pomieszczeń, w których występuje promieniowanie
cleanroom instalacje peryferyjne

Maszynownia obsługująca instalację wentylacji precyzyjnej dla banku komórek macierzystych

Magazynowanie materiału biologicznego, laboratoria
cleanroom do produkcji wyrobow medycznych

Produkcja bakteriobójczej folii chirurgicznej

Przemysł medyczny i biotechnologiczny
pomieszczenia czyste klasy d

Modernizacja instalacji na wydziale produkcji form suchych o klasie czystości pomieszczeń D

Branża farmaceutyczna
4/4