,

Pomieszczenia czyste przy produkcji radiofarmaceutyków

Wentylacja pomieszczeń, w których występuje promieniowanie
cleanroom instalacje peryferyjne
,

Maszynownia obsługująca instalację wentylacji precyzyjnej dla banku komórek macierzystych

Magazynowanie materiału biologicznego, laboratoria
Instalacja odciągania gazów i oparów wybuchowych
,

Instalacja odciągania gazów i oparów wybuchowych w obiekcie o wysokich wymogach higienicznych

Przemysł tworzywowy, przemysł elektroniczny
cleanroom w produkcji rtv
,

Pomieszczenia czyste dla produkcji folii optycznych do monitorów LCD

Przemysł tworzywowy, przemysł elektroniczny
,

Zespół pomieszczeń czystych dla producenta wyrobów z tworzyw sztucznych dla przemysłu elektronicznego

Przemysł tworzywowy, przemysł elektroniczny
cleanroom do produkcji wyrobow medycznych
,

Produkcja bakteriobójczej folii chirurgicznej

Przemysł medyczny i biotechnologiczny
pomieszczenia czyste klasy d
,

Modernizacja instalacji na wydziale produkcji form suchych o klasie czystości pomieszczeń D

Branża farmaceutyczna
,

Instalacje wewnętrzne zespołu pomieszczeń czystych klasy ISO 5, ISO 7, ISO 8

Branża naukowo-badawcza, laboratoryjna
,

Instalacje wewnętrzne w zespole pomieszczeń laboratoryjnych w branży motoryzacyjnej

Branża motoryzacyjna
,

Instalacje wentylacji i klimatyzacji dla medycznych centrów diagnostyki obrazowej

OBIEKTY SŁUŻBY ZDROWIA
10/10